Heb gofrestru?
Mewngofnodi
Wedi anghofio’ch cyfrinair?

Croeso

Mae rhannu siwrne yn golygu bod dau neu fwy o bobl yn cyd-deithio i’r gwaith, naill ai yn y car neu drwy gerdded, seiclo, dal bws, tręn neu dacsi hyd yn oed.

  • Gallech arbed yr arian yr ydych yn ei wario ar danwydd a pharcio
  • Gallech leihau eich amser teithio
  • A gallech helpu i wella’n hamgylchedd!
Porwch y wefan er mwyn canfod sut y gallwch chi ddechrau rhannu.

Ond mae’n rhaid i mi ddefnyddio’r car!

Lawrlwythwch ein taflen er mwyn gweld pa mor hawdd yw hi i symud tuag at ffordd mwy cynaliadwy o deithio.

Lawrlwytho PDF (442kB)

Gweld mwy o newyddion >

Ymuno fel cyflogwr   Rhowch ddewis teithio ychwanegol i’ch cyflogeion, a fydd o gymorth i gadw staff ac yn creu cyfleoedd recriwtio newydd fu gynt yn anghyraeddadwy Cynllunio teithiau   Cyngor am fesurau i hyrwyddo teithio cynaliadwy... Cadw Caerdydd yn Symud   Yn eich helpu i gynllunio’ch taith i Gaerdydd ac o amgylch y Ddinas.
Cysylltwch â ni heddiw
Mae ein tîm Rhannu Siwrne i Gaerdydd yn barod bob tro i dderbyn eich ymholiadau a’ch awgrymiadau.
Cadw Caerdydd yn Symud
Ystafell 301, Cyngor Caerdydd
Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW
© Hawlfraint Cyngor Caerdydd 2018. Cedwir pob hawl.
Dyluniwyd gan Peter Gill Datblygwyd gan Jambusters Ltd