Employer's request for further information

If you represent a local employer which wishes to explore affiliation to RhannuCeirCaerdydd, please complete this form as appropriate and click "continue" (at the bottom of this page)


your name, and the organisation which you represent:

request for further information to be sent:


click "continue" below to send your request
to the Gweinyddwr RhannuCeirCaerdydd

Ond mae’n rhaid i mi ddefnyddio’r car!

Lawrlwythwch ein taflen er mwyn gweld pa mor hawdd yw hi i symud tuag at ffordd mwy cynaliadwy o deithio.

Lawrlwytho PDF (442kB)

Gweld mwy o newyddion >

Ymuno fel cyflogwr   Rhowch ddewis teithio ychwanegol i’ch cyflogeion, a fydd o gymorth i gadw staff ac yn creu cyfleoedd recriwtio newydd fu gynt yn anghyraeddadwy Cynllunio teithiau   Cyngor am fesurau i hyrwyddo teithio cynaliadwy... Cadw Caerdydd yn Symud   Yn eich helpu i gynllunio’ch taith i Gaerdydd ac o amgylch y Ddinas.
Cysylltwch â ni heddiw
Mae ein tîm Rhannu Siwrne i Gaerdydd yn barod bob tro i dderbyn eich ymholiadau a’ch awgrymiadau.
Cadw Caerdydd yn Symud
Ystafell 301, Cyngor Caerdydd
Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW
© Hawlfraint Cyngor Caerdydd 2018. Cedwir pob hawl.
Dyluniwyd gan Peter Gill Datblygwyd gan Jambusters Ltd