Dolenni Defnyddiol

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Cynllunio Teithiau

Trafnidiaeth Ffordd

Cerdded

Amgylcheddol

Seiclo

Ond mae’n rhaid i mi ddefnyddio’r car!

Lawrlwythwch ein taflen er mwyn gweld pa mor hawdd yw hi i symud tuag at ffordd mwy cynaliadwy o deithio.

Lawrlwytho PDF (442kB)

Gweld mwy o newyddion >

Ymuno fel cyflogwr   Rhowch ddewis teithio ychwanegol i’ch cyflogeion, a fydd o gymorth i gadw staff ac yn creu cyfleoedd recriwtio newydd fu gynt yn anghyraeddadwy Cynllunio teithiau   Cyngor am fesurau i hyrwyddo teithio cynaliadwy... Cadw Caerdydd yn Symud   Yn eich helpu i gynllunio’ch taith i Gaerdydd ac o amgylch y Ddinas.
Cysylltwch â ni heddiw
Mae ein tîm Rhannu Siwrne i Gaerdydd yn barod bob tro i dderbyn eich ymholiadau a’ch awgrymiadau.
Cadw Caerdydd yn Symud
Ystafell 301, Cyngor Caerdydd
Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW
© Hawlfraint Cyngor Caerdydd 2018. Cedwir pob hawl.
Dyluniwyd gan Peter Gill Datblygwyd gan Jambusters Ltd