Cynghorion Diogelwch wrth Deithio

Wrth deithio, mae pob aelod yn gyfrifol am ei ddiogelwch ei hun. Argymhellwn fod aelodaun dilyn rhai mesurau diogelwch sylfaenol a amlinellir isod:
  • Peidiwch byth rhoi eich cyfeiriad cartref ich cyd-deithiwr cyn cyfarfod ag ef.
  • Trefnwch i gyfarfod mewn man cyhoeddus bob tro.
  • Rhowch fanylion y sawl y byddwch yn teithio ag ef, ac ar bryd ac i ble y byddwch yn teithio i ffrind neu berthynas.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn ffonio i ddweud eich bod wedi cyrraedd yn ddiogel ar l cwblhauch siwrne.
  • Nid oes unrhyw rwymedigaeth arnoch i barhau ag unrhyw drefniant i rannu siwrne mewn car.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn dangos pwy ydych chi - pasbort, cerdyn myfyrwyr neu drwydded yrru - fel eich bod yn gwybod eich bod yn teithio gydar unigolyn cywir.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn hysbysuch partner teithio os na allwch gwblhaur siwrne a drefnwyd, neu os byddwch yn hwyr.
  • Peidiwch byth defnyddio ffn symudol wrth yrru. Parciwch mewn man diogel cyn ffonio.
  • Os oes gennych unrhyw amheuon ynglyn ch cyd-deithiwr, beth bynnag for rheswm, ni ddylech deithio gydag ef.
  • Os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch ni ar unwaith, a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu ich helpu.

Ond maen rhaid i mi ddefnyddior car!

Lawrlwythwch ein taflen er mwyn gweld pa mor hawdd yw hi i symud tuag at ffordd mwy cynaliadwy o deithio.

Lawrlwytho PDF (442kB)

Gweld mwy o newyddion >

Ymuno fel cyflogwr   Rhowch ddewis teithio ychwanegol ich cyflogeion, a fydd o gymorth i gadw staff ac yn creu cyfleoedd recriwtio newydd fu gynt yn anghyraeddadwy Cynllunio teithiau   Cyngor am fesurau i hyrwyddo teithio cynaliadwy... Cadw Caerdydd yn Symud   Yn eich helpu i gynllunioch taith i Gaerdydd ac o amgylch y Ddinas.
Cysylltwch ni heddiw
Mae ein tm Rhannu Siwrne i Gaerdydd yn barod bob tro i dderbyn eich ymholiadau ach awgrymiadau.
Cadw Caerdydd yn Symud
Ystafell 301, Cyngor Caerdydd
Neuadd y Sir, Glanfar Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW
© Hawlfraint Cyngor Caerdydd 2018. Cedwir pob hawl.
Dyluniwyd gan Peter Gill Datblygwyd gan Jambusters Ltd